Persónuverndarstefna Lífspekifélags Íslands


1. Almennt

Lífspekifélag Íslands (hér eftir nefnt „félagið“) leggur mikla áherslu á að vernda persónuupplýsingar meðlima sinna og áskrifenda. Þessi persónuverndarstefna lýsir hvernig félagið safnar, notar og verndar persónuupplýsingar í samræmi við íslensk lög um persónuvernd.

2. Söfnun persónuupplýsinga

Félagið safnar persónuupplýsingum í eftirfarandi tilgangi:

Skráning og umsýsla meðlima og áskrifenda

Innheimta árgjalda og áskriftargjalda

Samskipti við meðlimi og áskrifendur

Stjórnun og skipulagning viðburða

3. Tegundir persónuupplýsinga

Félagið safnar eftirfarandi persónuupplýsingum:
Nafn
Kennitala
Heimilisfang
Netfang
Símanúmer
Greiðsluupplýsingar

4. Notkun persónuupplýsinga

Persónuupplýsingar eru notaðar til að:

Skrá og viðhalda upplýsingum um meðlimi og áskrifendur
Innheimta greiðslur fyrir árgjöld og áskriftargjöld
Senda meðlimum og áskrifendum upplýsingar um starfsemi félagsins og viðburði
Uppfylla lagalegar skyldur félagsins

5. Miðlun persónuupplýsinga

Félagið miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema:

Með samþykki meðlims eða áskrifanda
Ef það er nauðsynlegt til að uppfylla lagalegar skyldur
Ef það er nauðsynlegt til að vernda hagsmuni félagsins eða meðlima/áskrifenda

6. Öryggi persónuupplýsinga

Félagið leggur mikla áherslu á öryggi persónuupplýsinga og hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana til að vernda þær gegn óviðkomandi aðgangi, notkun eða birtingu.

7. Réttindi einstaklinga

Meðlimir og áskrifendur hafa eftirfarandi réttindi varðandi persónuupplýsingar sínar:

Aðgangsréttur: Réttur til að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum
Leiðréttingarréttur: Réttur til að leiðrétta rangar eða ófullkomnar persónuupplýsingar
Eyðingarréttur: Réttur til að fá persónuupplýsingar sínar eyddar, með fyrirvara um lagalegar skyldur félagsins
Takmörkunarréttur: Réttur til að takmarka vinnslu persónuupplýsinga við ákveðnar aðstæður
Andmælaréttur: Réttur til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga í ákveðnum tilvikum

8. Vistun persónuupplýsinga

Félagið mun geyma persónuupplýsingar eins lengi og nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem þeirra var aflað eða eins lengi og lög krefjast.

9. Tengiliður

Ef þú hefur spurningar eða áhyggjur varðandi persónuverndarstefnu félagsins eða vinnslu persónuupplýsinga, vinsamlegast hafðu samband við:

Netfang: lifspekifelagid@lifspekifelagid.is

10. Breytingar á persónuverndarstefnu

Félagið áskilur sér rétt til að breyta þessari persónuverndarstefnu hvenær sem er. Breytingar taka gildi við birtingu á heimasíðu félagsins. Meðlimir og áskrifendur verða upplýstir um allar breytingar í tölvupósti.