Hina tímalausu viska

"Guðspekinni hefur verið lýst sem hinni tímalausu visku , því hún skírskotar

stöðugt til einhvers í manninum sem er hafið yfir tíma. Hún skýrskotar til

lífsins í öllum þess myndum, til eiginleika þeirra sem einkenna manninn og

til þess upphafsdjúps náttúrunnar sem bæði maðurinn og lífið í heild eru í

tenglum við. Allt þetta útheimtir skilning sem grípur ekki aðeins yfir hina

formrænu eða vélrænu hlið hlutanna, heldur einnig yfir sannleika sem hver

einstaklingur getur aðeins uppgötvað í sjálfum sér, þann sannleika sem er

gjörólíkur í eðli sínu öllu því sem eðlisfræði og heimspekileg

ákvörðunarhyggja getur fjallað um, en er fremur í ætt við frelsið, frumleika

og sköpum.

Þekking sú sem aðferðir vísindanna geta fundið verður – hversu verðmæt sem

hún kann að vera – að þurrum lærdómi, nema hún sé á einhvern hátt tengd

lífinu og þekkingu hvers einstaklings á sjálfum sér. Lærdómur breytir í

sjálfum sér engu innri afstöðu okkar til þeirra sem við umgöngumst daglega.

Slík þekking færir okkur ekki frið né vekur með okkur góðleika, en án

góðleika getur líf mansins ekki öðlast fyllingu. Vísindin eru í fullu gildi

á sínu sviði en sá sannleikur er birtist í listum og trúarbrögðum er ekki

síður nauðsynlegur til þess að maðurinn geri skilið lífið djúpum skilningi.

Kjarninn í listum og trúarbrögðum (en ekki hvers konar sérvisku og hugarórar

sem bendla sig við þessi svið) er nátengdur hinum sönnu gildum lífsins.

Aðeins í ljósi þess sannleika er heyrir til hinu raunverulega, upprunalega

eðli mannsins, óskyldu áunnum eiginleikum, öðlast orðið “allsherjarbræðralag

manna” rétta merkingu. Þennan sannleika verður fyrst að finna og reyna, og

þá fyrst er hægt að túlka hann í hugsunum og orðum. Þroski þess eðlis,

birtingu þess sannleika, nefnum við fegurð, góðleika og kærleika. Allt

raunverulegt siðgæði á rætur sínar að rekja til þess sanna manneðlis.

Til eru guðspekilegar kenningar er fjalla um ýmis svið náttúrunnar sem

takmökuð skilningarvit okkar ná ekki til, þó að til aðstoðar þeim séu

fullkomnustu rannsóknartæki nútímans. En kjarni guðspekinnar er nú samt ekki

þekking á ytri hlutum, heldur sá þroski sem kemur innanað, dýpkun

vitundarinnar sem hefur áhrif á það hvernig maðurinn mætir, reynir og

skilur alla hluti sem hann er tengdur beint eða óbeint. Þegar við skiljum

guðspekina á þennan hátt sjáum við að þessi merkilega viska svo gjörólík

hinum hversdagslegu hugmyndum og sjónarmiðum, og félag sem hefur hana fyrir

leiðarstjörnum, á sér ekki aðeins tilverurétt í nútíma-lífi og

hugsunarhætti, heldur getur einnig beint lífi nútímanna til heilbrigðrar

stefnu, stefnu sem hefur ekki fyrir markmið sýndarverk og

yfirborðsframfarir, heldur djúpar, varanlegar umbætur á mannlífinu.

Það er gleðilegt til þess að hugsa að leitandi frjálst hugsandi menn, skuli

nú á tímum hafna hinum dauða bókstaf skiplagðra trúarbragða. Menn geta

aldrei skynjað sannleikskjarna þess sem þeim er þröngvað til að trúa. Auk

þess er það eðli mannsins að leita, meðvitað eða ómeðvitað, leiðar til þess

sannleika er getur skapað lífi hans fyllingu, sannleika sem flytur með sér í

senn innri frið og innra frelsi, Á þessum tímum vísindalegra uppgötvana og

afreka er fjöldamargt fólk að leita einhvers – það veit ekki hvers – sem

getur útrýmt tómleikanum í lífi þess og komið með fyllingu í staðinn. Þetta

fólk finnur að eitthvað, sem er beinlínis lífsnauðsynlegt, skortir í líf

þess, eitthvað sem tæknin geta ekki fært mönnum eða bent þeim á. Allar þær

skemmtanir og þægindi sem standa okkur til boða og geta veitt okkur gleymsku

frá sjálfum okkur auka aðeins á tómleikann í lífi okkar.

Það eru til svo ótalmargar kreddur og kenningar. Er guðspekin það sem menn

þarfnast á hvaða aldri sem þeir eru eða í hvaða kringumstæðum sem þér kunna

að lifa. Svarið fer algerlega eftir því hvað við meinum með guðspeki. Við

þekkjum orðið “guðspeki” vel, en e. t. v. höfum við aðeins greint ofurlítinn

glampa af merkingu þess. Ef við skiljum sem guðspeki einhverja mynd sem e.

t. v. er dregin upp í ákveðinni bók eða bókum og einfaldlega trúum því að

þetta sé hin rétta mynd, þá má auðvita deila um það hvort hún sé

sannleikanum samkvæmt og hvort ákveðnir þættir hennar séu ímyndanir eða

brenglun á sannleikanum. En ég held að verkefnið okkar sé allt annað: Það er

að hver máli sína eigin mynd samkvæmt eigin skilningi og líti aðeins á það

sem hinar bestu bækur kunni að segja sem bendingar um útlínur og liti. Það

er bendingar sem höfða til innsæis okkar og skynsemi og eru í samræmi við og

gera útskýrt merkingu og gildi tilveru okkar.

Það kunna að vera aðrir, sem halda því sama fram og við sjálf. En eins og

hver maður verður að lifa sínu eigin lífi þannig hlýtur hann einnig að túlka

sannleikann á sinn sérstæða hátt. Engir tveir menn túlka hann með nákvæmlega

sömu litum. Sannleikurinn er ótakmörkuð uppspretta og enginn farvegur rúmar

hann allan. Hann ljómar með nýrri fegurð frá hverjum þeim er birtir hann í

lífi sínu og hugsunum." Þýðing SB